Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stanowisko ds.archiwum zakładowego i gospodarczych

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Krzysztof KuszczakStanowisko ds.archiwum zakładowego i gospodarczych690 990 651

k.kuszczak@swieszyno.pl

archiwum
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego  i gospodarczych:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy Świeszyno zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 2. Opracowanie i wdrożenie regulaminu organizacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Świeszynie;
 3. Analiza przekazywanej dokumentacji, segregowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 4. Udostępnianie  dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
 5. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego;
 6. Rejestrowanie pomiarów wilgotności i temperatury w pomieszczeniu archiwum
 7. Opracowywanie sprawozdań z działalności  archiwum zakładowego;
 8. Przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów do archiwizacji;
 9. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
 10. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;
 11. Prowadzenie rejestru telefonów i monitoringu;
 12. Wdrożenie do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 13. Opracowanie i wdrożenie do stosowania instrukcji ewakuacji urzędu na wypadek zagrożeń;
 14. Wyposażenie budynku w instrukcje i znaki bezpieczeństwa pożarowego;
 15. Terminowe zlecanie sprawdzania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 16. Prowadzenia rejestrów oraz nadzorowania prac jednostek OSP;
 17. Zapewnienia OSP środków, pomieszczeń, wyposażenia zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
 18. Przygotowania wniosków o zatrudnienie kierowców - konserwatorów bojowych wozów strażackich w jednostkach OSP;
 19. Prowadzenia okresowej kontroli statutowej działalności jednostek OSP;
 20. Współdziałania z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 21. Wykonywania działań zwalczających pożary i przeprowadzenie ewakuacji;
 22. Dbanie o estetyczny wygląd tablic informacyjnych Urzędu i aktualizowanie danych w nich umieszczonych;
 23. Planowanie wydatków i dokonywanie zamówień na  zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania urzędu;
 24. Sprawdzanie, weryfikacja i opisywanie rachunków związanych z funkcjonowaniem urzędu.