Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stanowisko ds. Administracyjnych i obsługi sekretariatu (AS)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Anna StankiewiczObsługa sekretariatu94 3160121

a.stankiewicz@swieszyno.pl

3
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu należy:

 1.  Zapewnienie obsługi organizacyjnej wójtowi, zastępcy wójta i sekretarzowi.
 2.  Prowadzenie kalendarza wójta.
 3.  Redagowanie pism w sprawach zleconych przez wójta.
 4.  Przepisywanie pism.
 5.  Sporządzanie odpisów i kopii pism.
 6.  Łączenie rozmów telefonicznych.
 7.  Umawianie spotkań zgodnie z poleceniem wójta.
 8.  Przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysłania.
 9.  Przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną.
 10. Wypisywanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdów służbowych.
 11. Przygotowanie i obsługa sali konferencyjnej do narad i spotkań.
 12. Prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków.
 13. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem lub sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.
 14. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez wójta i sekretarza.
 15. Prenumerata czasopism oraz zamawianie literatury fachowej dla pracowników.
 16. Wywieszanie na tablicach ogłoszeń i zwrot ogłoszeń, informacji, obwieszczeń podlegających podaniu do publicznej wiadomości.
 17. Wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę.
 18. Prowadzenie centralnego rejestru umów zewnętrznych.
 19. Nadzorowanie wpisów do książki wyjść służbowych i prywatnych.
 20. Prowadzenie rejestru i zbioru wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 21. Prowadzenie  rejestru zarządzeń wójta.
 22. Prowadzenie książki kontroli.