Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Henryka, Anny i Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipiec 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego

świetlica

Projekt pn. "Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0062/18-00 z dnia 11 stycznia 2019 r.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Całkowita wartość projektu: 4 664 245,83 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 229 612,20 zł

Dofinansowanie: 2 745 170,34 zł

W tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 422 209,12 zł

- ze środków budżetu państwa: 322 961,22 zł

 Przedmiotem projektu była realizacja inwestycji dla podobszaru Zegrza Pomorskiego zgodnie z przedsięwzięciem nr 1 określonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2022. W ramach projektu wykonany został następujący zakres rzeczowy:

- Budowa centrum aktywizacji wiejskiej,

- Wyposażenie centrum aktywizacji w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań aktywizacyjnych,

- Modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków,

- Utworzenie obszaru służącego do prowadzenia działań aktywizacyjnych w oparciu o tradycje lokalne.

 Okres realizacji projektu: 10.06.2019 r.  - 03.12.2020 r.

oczyszczalnia

logo

logo