Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Iwony, Piotra i Mikołaja
niedziela, 19 Maj 2024

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dyżur wójta - skargi i wnioski

  Wójt Gminy Świeszyno

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek od 13:00 do 16:00

 

Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów

przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w ramach swoich obowiązków służbowych.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Za przyjmowanie zgłaszanych ustnie skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków odpowiedzialna jest Anna Stankiewicz - podinspektor do spraw administracyjnych i obsługi sekretariatu.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z:

1) rozdziałem VIII ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 23);

2) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).