In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Zespoły artystyczne działające na terenie gminy Świeszyno

                                      Zespół śpiewaczy „JAGODY”

                Jagody

 

Zespół śpiewaczy JAGODY założyły 8 marca 1977 roku

przy Kole Gospodyń Wiejskich i Związku Kółek Rolniczych

w Niedalinie nieżyjąca już Czesława Kowalik oraz

Anna Bihuń, która do dziś jest jego kierownikiem.

Osobą do kontaktu jest Anna Bihuń zam. Niedalino

tel. 094 31 83 596.

Jest jednym z nielicznych w województwie zespołów

śpiewających a'capella .Śpiew jest podstawową dziedziną

artystyczną zespołu, ale z równie dużym

kunsztem JAGODY przygotowują tradycyjne,

regionalne potrawy, których pokaz i degustacja stanowią

atrakcję wielu jarmarków ludowych.

Członkinie zespołu same układają teksty piosenek i

tworzą do nich melodie,prezentują folklor zwłaszcza kielecki,

tarnobrzeski i rzeszowski,skąd pochodzą.Tworzą nowe obrzędy,

np. Święto pieczonego ziemniaka czy Uroczyste paleniechoinek.

Zespół często bierze udział w imprezach folklorystycznych,

przeglądach i obrzędach, np. Dożynkowy, wystawy

wielkanocne,kolędowanie, siemionalia, spotkania seniorów i

w wielu innych.

Jagody Jagody

Do samego 30- lecia swojej działalności, JAGODY koncertując

na wielu imprezach folklorystycznych w regionie i w kraju

zdobyły jedenaścierazy I miejsce, dwadzieścia razy II miejsce.

Oddzielną grupę trofeów stanowią 19-krotne złote i srebrne

malwy”- najwyższe wyróżnienie dorocznych przeglądów

kapel ludowych i zespołów śpiewaczych w PołczynieZdroju.

Najwyższe wyróżnienie, jakie otrzymały w przeglądach i festynach

to laureat od Starosty Koszalińskiego

Najlepszy Zespół Ziemi Koszalińskiej”.

W ramach wymiany kulturalnej JAGODY pojechały w kwietniu

2006 roku do Niemiec, gdzie wystawiały swoje hafty oraz robótki

ręczne.

  
Z okazji srebrnego jubileuszu członkinie zespołu otrzymały odznaki

resortowe „Zasłużony Działacz Kultury”. Srebrnym Krzyżem Zasługi

nadanym przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego,

została odznaczonawspółzałożycielka i obecny opiekun zespołu

Anna Bihuń.

JAGODY na przeglądzie zespołów śpiewaczych w Darłowie,

w swojej chatce gościły głowę państwa Aleksandra Kwaśniewskiego.

W tym roku zespół obchodzi swoje 30 – lecie istnienia.

                          Jagody i prezydent

                                                 

                                                           „JARZĘBINY”

Zespół powstał w 2003roku w Świeszynie. Prezentuje repertuar ludowy,

śpiewa przy akompaniamencie akordeonu.

Mimo niedługiego stażu artystycznego zespół może się już pochwalić osiągnięciami

m.in. Brązową Malwą, którą zdobył w 2006r. na przeglądzie w Drawsku.

Telefon kontaktowy - Janina Polechońska 600 826 557

Skład zespołu "Jarzębiny" ze Świeszyna:

            Jarzębiny 

 
 
Janina Polechońska           Magdalena Borys            Danuta Cąkała                  

Marzena Bosa                  Danuta Polechońska                                      

Liliana Warzecha                Bożena Cąkała            Krystyna Kowalczyk            


Marzena Kościelniak      Grażyna Sokołów         Polechoński Lubomir

Zespół "Jarzębiny" brał udział w:

- koncert finał gminny WOŚP w Świeszynie (pierwszy publiczny występ 13.01.2004),

- VII przegląd folklorystyczny ziemi koszalińskiej Wyszewo 2004,

- "siemionalia" Dobrzyca 2004,

- prezentacje folklorystyczne pomorza środkowego Drawsko Pomorskie 2004,

- dożynki powiatowe Biesiekierz 2004,

- "siemionalia" 2005 IV powiatowe spotkania twórców i zespołów ludowych,

- VIII przegląd folklorystyczny powiatu koszalińskiego Wyszewo 2005,

- V regionalny przegląd solistów i zespołów ludowych "Tychowo na ludowo" 2005

(zespół zdobył nagrodę "złoty mikrofon"),

- II festiwal kultury ludowej 2006,

- XVIII prezentacje folklorystyczne Pomorza Środkowego Drawsko Pomorskie 2005,

- dożynki wojewódzkie i powiatowe w Koszalinie 2005,

- dożynki gminne Zegrze pomorskie 2005,

- V przegląd zespołów śpiewaczych i folklorystycznych "złota jesień"2005,

- finał gminny WOŚP 2006,

- konkurs wielkanocny ODR Koszalin 2005,

- benefis Jana Kowalczyka Koszalin 2006,

- widowisko muzyczne "Jantarowy kwiat " Mielno 2006,

- kapeliada Koszalin 2006,

- IX przegląd zespołów i kapel ludowych "siemonalia" 2006,

- "Tychowo na ludowo" VI regionalny przegląd zespołów i solistów ludowych 2006

(wyróżnienie dla zespołu "Jarzębiny"),

- XIX prezentacje Folklorystyczne Pomorza Środkowego Drawsko Pomorskie 2006

(zespół wyśpiewał " brązową malwę"),

- dożynki powiatowe Mielno 2006,

- koncert w parku różanym Koszalin 2006,

- dożynki powiatowe Pobłocie 2006,

- dożynki gminne Świeszyno 2006,

- V kapeliada manowska 2006,

- VI Przegląd zespołów śpiewaczych i folklorystycznych "złota jesień"Koszalin 2006,

- koncert TPD "przyjaciele dzieciom" Bałtycki Teatr Dramatyczny Koszalin 2007,

- finał gminny WOŚP Świeszyno 2007,

- XI konkurs wielkanocny ODR Koszalin 2007,Zespół "Jarzębiny" bierze czyny udział w imprezach gminnych,parfialnych,

OSP i okolicznościowych organizowanych na terenie gminy Świeszyno,

występuje na dniu seniora,spotkaniach opłatkowych,

na spotkaniach emerytów itp.

Zespół "Jarzębiny" jest organizatorem cyklicznie organizowanych imprez :

"noc kupały" i "dnia kobiet" dla lokalnej społeczności,bierze także udział

w imprezach organizowanych przez zaprzyjażnione

zespoły śpiewacze "Jagody" z Niedalina,"Cecylianki" ze Strzekęcina,

"Anima" z Zegrza Pomorskiego oraz kapeli "Swaty" z Koszalina.

Jarzębiny Jarzębiny

 

                                                 „CECYLIANKI”

Zespół powstał w listopadzie 2005r. w Strzekęcinie. Skład zespołu stanowi

16 pań, które są mieszkankami Strzekęcina. Kierownikiem muzycznym

zespołu jest Piotr Szymanowski. Od stycznia 2007 roku współpracuje z

nami pani Urszula Dubielska, która przygotowuje nasz zespół pod

względem choreograficznym. Repertuar zespołu stanowią piosenki

polskich wykonawców z kręgu muzyki rozrywkowej, światowe standardy

muzyki popularnej oraz utwory z muzyki religijnej.

Zespół „CECYLIANKI” spotyka się na próbach w świetlicy sołeckiej w

Strzekęcinie, gdzie też najczęściej występuje. 

Zespół bierze udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez

Urząd Gminy w Świeszynie, Sołectwo Strzekęcin oraz jest zapraszany na 

imprezy organizowane przez powiat koszaliński i zaprzyjaźnione zespoły.

Celem zespołu jest propagowanie dobrej muzyki spoza kręgu muzyki 

ludowej.

Cecylianki Cecylianki

 

                                        Zespół dziecięcy „ANIMA”

Zespół  ANIMA  działa od ponad  7 lat  w  Zegrzu  Pomorskim – Gmina Świeszyno. Instruktorem, animatorem  i  aranżerem 
jest  mgr  sztuki  Zofia  Beba- Bednarczyk ze Szczecinka.
Opiekunem  zespołu  jest proboszcz  parafii Ks. Bogdan  Gibczyński.

ANIMA z języka  łacińskiego znaczy  DUSZA – czyli wszystko
co   jest   piękne  i  wrażliwe  w  człowieku.

Początki  były  bardzo  trudne,  ponieważ  dzieci  pochodzą z  wielu  miejscowości,   stąd  dojazdy  na  próby   sprawiały  i   dotychczas  sprawiają   ogromne  problemy.  Brak  świetlicy  wiejskiej   zmusił   nas  do  korzystania    z  pomieszczeń  plebani  w   Zegrzu  Pomorskim.   Nie  było  strojów,  zaplecza technicznego; -  były  dzieci,  instruktor  i  dobra  wola. Dzięki  wytrwałej  i  bezinteresownej   pracy  Pani  Zofii  zespół  zaczął   działać  i  zdobywać  wyróżnienia  i   pierwsze  nagrody.
ANIMA  ma  w  swoim  dorobku  ok. 200  pieśni, piosenek, prezentuje różnorodny  repertuar  od  utworów  patriotycznych, religijnych, rozrywkowych, a  zwłaszcza  folklorystycznych  z regionu Świętokrzyskiego. Stroje  ludowe, zostały  wykonane  przez  niektórych  rodziców  pod  nadzorem  instruktora. Niestety  ze  strojami  jest  problem bo dzieci  wyrosły,  stąd  dzisiaj   prezentują  się  w  strojach  galowych.
Po  raz  pierwszy  zaprezentował  się   podczas   I – Komunii   św. (2003r.),  później  zakończenie  roku  szkolnego  w  Zegrzu,  otwarcie  sezonu:  „Lato  w  Zegrzu”,  „ II Siemionalia”  w  Niedalinie  ( furorę  zrobił  przyjazd  zespołu  furmanką  ozdobioną  na  ludowo  przez  „Baśkę”  p. Wandasa  z  Kurozwęcza,  „Święto Wody” w  Koszalinie  oraz udział  w  „XVI  -  Prezentacjach  Folklorystycznych   Pomorza  Środkowego”  w  Drawsku  Pomorskim,  gdzie  zdobył   „malwę”.
Zespół ANIMA brał  udział  w  różnego rodzaju  konkursach, i  uroczystościach,  na  terenie  Gminy  Świeszyno,   sąsiednich  gmin  powiatu  koszalińskiego,  sławieńskiego,  drawskiego  i   innych.
Zespół  prezentował  się  również  na festiwalach  i  przeglądach,  województwa  zachodniopomorskiego,  pomorskiego,  między  innymi:  
w Sławnie  - „Przegląd pieśni religijnych”; w  Tychowie - „Tychowo na ludowo”; w  Czarnym,   w   Drawsku Pomorskim  -  „Prezentacje Folklorystyczne Pomorza  Środkowego”;   w  Szczecinku   -   „Przegląd kolęd”;    w  Białym Borze  - „I Międzynarodowe Kolędowanie”;  w  Goleniowie,  w  Dębnie  i  Kołobrzegu  - „Ogólnopolski  Festiwal  Kolęd  i  Pastorałek”  i   w wielu innych miejscach  i  miejscowościach,  gdzie  zdobywał  szereg  pierwszych  miejsc i  wyróżnień. Ogromną radość sprawiła dzieciom wycieczka do Petrykoz  koło Warszawy  na  zaproszenie  Pana   Wojciecha  Siemiona  a  uwieńczeniem  i  nagrodą   za   ich  ciężką   pracę  był   zorganizowany   przez  Pana  Józefa Rutkowskiego   wyjazd   zespołu   ANIMA   na   „Europejski    Festiwal  Młodzieży”   w   Strasburgu   w  Niemczech.
Jednocześnie  władze  Gminy  doceniając  sukcesy  zespołu,  podjęły  się   finansowego   wsparcia   wyjazdów,   co  w  ogromnej  mierze  pomogły  w  promocji   Gminy  Świeszyno  i  lokalnej  społeczności. To dzięki pomocy naszych włodarzy udało się zorganizować I Gminny Dzień Papieski 2009, który wszedł do kalendarza imprez gminnych.

Chór „CAMERTON”

Działa przy gimnazjum w Świeszynie. Bierze udział w szkolnych akademiach i uroczystościach. Cyklicznie zdobywa nagrody na Przeglądzie Chórów Szkolnych w Szczecinku.

Opiekunem jest Barbara Skrobska tel. 094 31 61 225

 Laureat Przeglądu Piosenki Wędrownej, Żołnierskiej, Turystycznej i Harcerskiej ,,Kamasz” – Koszalin 2002r. (finał).Laureat przeglądu ,,Kamasz” – Koszalin 2003r. (finał).III miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Szczecinek 2003r. (uczestnicy Pomorza środkowego).

I miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Szczecinek 2005r.Wyróżnienie w Kategorii a’cappella w XVI festiwalu Pieśni Religijnej Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej- Koszalin 2005r.Nagroda specjalna Dowódcy Pułku w Przeglądzie Piosenki ,,Kamasz” – Koszalin 2006r Nagroda Grand Prix w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Szczecinek 2007r. Chór,,Camerton” występuje ponadto na wszystkich koncertach apelach szkolnych, na uroczystości Bierzmowania uczniów gimnazjum parafii w Świeszynie, w kościołach Katolickicich, we spotkaniach opłatkowych władz wojewódzkich i kościelnych w Koszalinie itd. Co roku chór przygotowuje Koncert Kolęd i prezentuje utwory na apelu bożonarodzeniowym oraz w kościele w Świeszynie. Swoimi występami uświetnia również spotkania emerytów i rencistów w Świeszynie oraz sesję Rady Gminy. Opiekunem i dyrygentem chóru jest pani Barbara Skrobska, nauczyciel j. rosyjskiego, muzyki i plastyki w gimnazjum w Świeszynie. Utwory wykonywane są w układzie dwu - trójgłosowym, opracowanym przez panią Skrobską. Chór liczy 24 osoby i powstał w roku 2002r. We wrzeniu 2006r. ,,Kamerton” otrzymał zaproszenie od zarządu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej do Skrobiowa (woj. lubelskie). Występ chóru został oceniony bardzo wysoko i nagrodzony owacjami ,,na stojąco”. Informacje udostępnione dzięki uprzejmości Pani Barbary Skrobskiej. 

 STAR FLESZ

 

 STAR FLESZ -to prężnie działający zespół dziecięcy. Założony został  15.09.2007r.
Obecnie do zespołu należy dwanaście dziewczynek w wieku 7-13 lat.
Próby zespołu i spotkania artystyczne odbywają się w świetlicy wiejskiej w Niedalinie.
Instruktorem zespołu jest p. Eleni Zisspoulou. Kierownikiem zespołu i opiekunem jest p. Monika
Halicka-Ryś.
Swoimi żywiołowymi układami tanecznymi zespół uatrakcyjnia większość imprez gminnych.
W swojej początkowej edukacji tanecznej dziewczynki ze STAR FLESZ miały okazję pokazać swe umiejętności na ,,Powiatowym Przeglądzie Tanecznym'' w Koszalinie, gdzie zdobyły wyróżnienie.

Monika Halicka - Ryś

Zmieniony (Wtorek, 08 Luty 2011 12:11)

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świeszyno