In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Zasady przyznawania stypendiów i nagród

Zasady przyznawania stypendiów i nagród przez Kapitułę Stypendialną Fundacji Stypendia Świeszyńskie uczniom i studentom z Gminy Świeszyno.

1. Kapituła Stypendialna realizując cel Fundacji zawarty w § 5 Statutu przyznaje stypendia oraz nagrody uczniom i studentom zameldowanym w Gminie Świeszyno.
1.1  Stypendia mogą być przyznawane jako jednorazowe lub okresowe.
1.2. Kapituła ustala wysokość oraz okres czasu przyznawania stypendium, uwzględniając możliwości finansowe Fundacji.
1.3. Stypendia i nagrody przyznane przez kapitułę podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji  decyzją w formie uchwały.

2. Stypendia i nagrody mogą być przyznawane za: bardzo dobre wyniki w nauce, działalność społeczną, sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla             co najmniej wojewódzkiego, osiągnięcia sportowe kulturalne oraz w innych dziedzinach.
2.1. Stypendia mogą być przyznawane uczniom i studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

3. Kapituła przyznaje stypendia i nagrody na podstawie wniosków zgłoszonych przez Członków Kapituły lub za ich pośrednictwem.

4. Stypendia i nagrody realizuje po  uprzednio wydanej decyzji  Zarząd Fundacji.

5. Stypendia i nagrody za osiągnięcia wręcza się uroczyście.

6. Kapituła może obradować  o ile w Posiedzeniu uczestniczy  co najmniej połowa jej Członków.

7. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.

Zmieniony (Poniedziałek, 15 Grudzień 2008 09:52)

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świeszyno