In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Flora

Skalę atrakcyjności przyrodniczej gminy określają między innymi przestrzenne i punktowe obiekty godne zachowania i ochrony. Obecnie na terenie gminy usytuowany jest jeden obiekt przestrzenny - obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi i trzynaście punktowych - pomników przyrody. W granicach gminy położona jest zachodnia część obszaru chronionego krajobrazu Dolina Radwi, rozciągająca się pomiędzy Niedalinem a wschodnią granicą gminy na północ od Zegrza Pomorskiego.

Szuwary nad jeziorem

Jest to teren szczególnej ochrony krajobrazu i walorów środowiska przyrodniczego zbiorowisk wodnych Hajki i kompleksu leśnego. Z cennych zespołów roślinnych występują w Tym obszarze bory bagienne i torfowiska wysokie z przygiełką brunatną, rosiczką pośrednią, wrzoścem bagiennym i bażyną czarną. We wsiach Jarzyce i Dunowo na starym nieczynnym cmentarzu ewangelickim i w parku dworskim rosną drzewa uznane za pomniki przyrody - są to klony, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe i dęby szypułkowe.

Pomnik przyrody

Być może, w niedługim czasie na terenie gminy utworzony zostanie rezerwat przyrody "Torfowiska i bory bagienne" nad Jeziorem Czarnym. Ochrona prawną objęte zostanie jezioro z przyległym torfowiskiem i borami sosnowymi. Szczególnie cenne dla tego obszaru jest istnienie atrakcyjnych siedlisk na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Wspomniany wyżej obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi ma być powiększony o dolinę Chotli i sięgać do miejsca, w którym rzeka Czarna uchodzi do Radwi.

Lilie wodne

Ochronie podlegać będzie naturalny krajobraz koryta rzeki Chotli i roślinności porastającej przylegające zbocza. Ponadto ochroną prawną planuje się objąć 12 użytków ekologicznych i 24 pomniki przyrody (łącznie z już istniejącymi).

Lista roślin naczyniowych wykazanych z terenu gminy Świeszyno obejmuje 602 gatunki należšce do 93 rodzin. Z tej liczby 45 gatunków zaliczanych jest do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Do nich należą: bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, grążel drobny, rosiczka okrągłolistna i pośrednia, wrzosiec bagienny. Ścisłej ochronie podlega 11 gatunków, w tym: bluszcz pospolity, grążel żółty, grzybień biały i wiciokrzew pomorski. Zbiorniki wodne, a zwłaszcza ich obrzeża, porastają szuwary z trzciną pospolitą, pałką szerokolistną i tatarakiem zwyczajnym. Typowe torfowiska tworzą formacje nieleśne. Ich zasadniczym składnikiem są mchy torfowiskowe i niektóre gatunki mchów właściwych, oraz rośliny zielne i krzewinki, m.in. turzyca bagienna, żurawina błotna i modrzewnica zwyczajna.

Kwiaty

W bogatej florze gminy Świeszyno nie brak jest i roślin o właściwościach leczniczych. Głównym surowcem jest dziki bez czarny, a spośród pozostałych 42 gatunków wymienić można jaskier ostry, lipę drobnolistną, malinę właściwą, kasztanowiec zwyczajny, krwawnik pospolity, konwalię majową, kruszynę pospolitą. Ciekawym elementem krajobrazu gminy Świeszyno są parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne. Niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą są aleje: lipowe (w Zegrzu Pomorskim i przy drodze Niedalino-Bardzlino), klonowa w Kurozwęczu i platanowa na początku drogi ze Strzekęcina do Dunowa.

 

Zmieniony (Poniedziałek, 26 Czerwiec 2006 14:37)

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świeszyno