In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Gospodarka

Użytki rolne zajmują 7 170 ha, co stanowi 52,97 proc. obszaru gminy, na którym funkcjonuje 657 gospodarstw i rolnych. Tereny położone bliżej Koszalina zajmują gospodarstwa rodzinne, niewielkie pod względem areału. Bliskość miasta powoduje, że część gruntów rolnych przeznaczana jest sukcesywnie pod budownictwo indywidualne. Ten fragment gminy, a zwłaszcza wsie Niekłonice, Konikowo, Świeszyno i również Niedalino, staje się zapleczem mieszkalnym Koszalina.

W środkowej i południowej części gminy usytuowane są gospodarstwa wielkoobszarowe, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą. Do nich należą:

  • Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie
  • "Poldanor"- spółka z kapitałem polsko-duńskim w Zegrzu Pomorskim
Najważniejsze podmioty gospodarcze działające w sferze produkcyjnej i usłu­gowej to:
  • "Wako" producent elementów do budowy drewnianych domów
  • "Hako" (produkcja urządzeń czyszczą­cych)

Ich uzupełnieniem jest około 80 małych film, reprezentowanych m.in. przez przemysł drzewny, i około 200 działają­cych w sferze usług (transport, rzemiosło i inne).

Samorząd gminy, w swoim planie zagospodarowania przeznaczył 3 ha ziemi w Chałupach pod inwestycje produkcyjne. Natomiast w Konikowie, Niekłonicach i Niedalinie pod budownic­two mieszkaniowe.

 

Zmieniony (Piątek, 20 Czerwiec 2014 06:53)

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świeszyno